โครงการ


          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อจัดหาหนังสือมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยการรับบริจาคมือถือเก่า และนำรายได้จากการนำไปกำจัดหรือรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย การกำจัด ทำลาย หรือรีไซเคิล มือถือ ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ ซึ่งเป็นขยะอีเล็กทรอนิกส์ จะมีกระบวนการกำจัดหรือรีไซเคิลไม่เหมือนกับขยะชนิดอื่น ๆ ซึ่งการกำตัดให้ถูกวิธีจะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และรายได้จากการกำจัดหรือรีไซเคิล จะนำไปจัดซื้อหนังสือมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศมีเป้าหมายในการรับบริจาคมือถือเก่าในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเครื่อง โดยสามารถบริจาคได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้

27/08/2018

548

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line