ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7368 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7368 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคอนสวรรค์อะไหล่ยนต์ ตามเอกสารที่แนบ

08/07/2019

155

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line