ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เพื่อเผยแพร่่ให้สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ และเว็บกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ วันที่ 31 ส.ค.63 ถึง 9 ก.ย.63 ตามรายละเอียดที่แนบ

31/08/2020

157

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line