ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

     วันที่ 20 - 21  สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตตำบลศรีสำราญ  จำนวน  ๙  วัด  นำโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  พร้อมด้วยคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลศรีสำราญ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของชาวพุทธ และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line